Ogłoszenie

II etap rekrutacji

Opublikowano

27.7.2022

8:52

II etap rekrutacji

Kandydat reprezentujący swoją szkołę przedstawia swój projekt przed Radą Stypendialną.

Każde wystąpienie może trwać maksymalnie 15 minut, z czego:

5 minut to czas na autoprezentację,

9 minut to czas na rozmowę oraz pytania od członków Rady Stypendialnej,

1 minuta przeznaczona na ocenę kandydata.

Harmonogram spotkań z kandydatami:

Wszystkie spotkania z kandydatami odbywają się w godzinach 15:00 - 17:00. Dni spotkań zostały zaznaczone poniżej kolorem czerwonym.

Maj 2022

Czerwiec 2022