Wyniki rekrutacji Queen Hedvig Scholarship 2024

Zobaczy listę stypendystów Queen Hedvig Scholarship 2024

Głosuj na opiekunów

Głosuj na kandydatów na opiekunów podczas wyjazdu Queen Hedvig Scholarship!

Program Queen Hedvig Scholarship 2024

W 2024 roku odbywa się III edycja Programu Queen Hedvig Scholarship - QHS2024 Trzy etapowy konkurs w którym biorą udział uczniowie 18 szkół średnich z Polski, Litwy i Łotwy, pozwoli na wyłonienie grupy stypendystów, która wraz z wybranymi w dodatkowym konkursie nauczycielami wyjedzie stypendialnym we wrześniu 2024 roku do firm i uniwersytetów Doliny Krzemowej w USA.

Weź udział w głosowaniu

Głosuj na najlepszą prezentację kandydata ubiegającego się o stypendium Queen Hedvig Scholarship.

Zdobądź stypendium Queen Hedvig Scholarship do Doliny Krzemowej

Weź udział w wyjeździe stypendialnym, aby poznać najbardziej innowacyjne firmy i laboratoria na świecie.

Fundcja Queen Hedvig Scholarship

Głównym celem działania Fundacji jest promocja działań związanych z edukacją oraz wspieraniem wybitnie uzdolnionych dzieci i młodzieży, co obejmuje również osoby znajdujące się w trudnych warunkach materialnych.

Program stypendialny 2022

Pierwszy wyjazd do Doliny Krzemowej już za nami. Zobacz relację na mediach społecznościowych i sprawdź jakie ciekawe miejsca odwiedzili nas podopieczni.

Program Stypendialny
Queen Hedvig Scholarship (QHS)

Program Stypendialny Queen Hedvig Scholarship powstał, aby wspierać w budowaniu ścieżki rozwoju edukacyjnego i zawodowego wyróżniających się wynikami w nauce, zaangażowanych społecznie i wybitnie uzdolnionych uczniów najbardziej prestiżowych szkół średnich. Pomysłodawcą i organizatorem pierwszej edycji programu była Queen Hedvig Academy, która od wielu lat realizuje prestiżowe projekty edukacyjne skierowane do kadry zarządzającej najwyższego szczebla i współpracuje z czołowymi ośrodkami akademickimi na świecie, takimi jak IMD w Szwajcarii, Stanford Research Institute w Stanach Zjednoczonych, University of Oxford.

Pierwsza edycja Programu Stypendialnego, która odbyła się we wrześniu 2022 r. odniosła ogromny sukces i przerosła oczekiwania samych organizatorów. W celu kontynuowania tego unikatowego projektu Queen Hedvig Academy w listopadzie 2022r. powołała do życia Fundację Queen Hedvig Scholarship która od tego momentu przejęła odpowiedzialność za prowadzenie Programu. W 2023 roku odbyła się II edycja Programu w której 49 laureatów i ich opiekunowie odbyli wizytę stypendialną w USA.

Stypendia w formie tygodniowego wyjazdu do Doliny Krzemowej w USA są przyznawane uczniom, którzy przejdą kwalifikacje 3-etapowego konkursu. Program Stypendialny obejmuje między innymi wizytę w Stanford University, Berkley University of California, SRI International, w korporacjach takich, jak  Google, LinkedIn, Microsoft, Meta, Nvidia, Apple. Program Stypendialny zawiera dwie technologiczne ścieżki edukacyjne: biologiczno-chemiczno-medyczną oraz inżyniersko-informatyczną.

Dziękujemy naszym darczyńcom, przy wsparciu których udaje nam się realizować Program Stypendialny Fundacji Queen Hedvig Scholarship.

Partnerzy Queen Hedvig Scholarship 2023

Platige Image
Fundacja Banku Pekao S.A.
Fundacja PZU
Wielton
Fundacja Empiria i Wiedza
Fundacja ORLEN
Fundacja Grupy PKP
Fundacja PKO BP
LOT
Ernst & Young

Cele fundacji

Głównym obszarem działalności Fundacji jest promowanie edukacji na wysokim poziomie oraz wspieranie wybitnie uzdolnionej młodzieży w dokonywaniu wyboru najlepszej ścieżki kariery. Fundacja realizuje swoje zadania głównie poprzez organizowanie zagranicznych i krajowych wyjazdów dla uczniów, wymianę doświadczeń z osobami, które odnoszą sukcesy zawodowe na skalę międzynarodową, co stanowi źródło inspiracji dla młodzieży. W ramach swoich aktywności, Fundacja może udzielać również stypendiów oraz innych niezbędnych form wsparcia finansowego. Dla zapewnienia realizacji swoich celów na najwyższym poziomie Fundacja współpracuje z międzynarodowymi organami i instytucjami publicznymi, w tym państwowymi i samorządowymi, a także z instytucjami prywatnymi oraz przedsiębiorcami i ich organizacjami.

Fundacja prowadzi działalność wydawniczą, w tym o charakterze edukacyjno-patriotycznym, wspiera przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym (koncerty, wystawy, wernisaże, imprezy plenerowe), promuje potrzebę edukacji humanistycznej, szerzy wiedzę o polskich zabytkach, podejmuje inicjatywy w zakresie edukacji historycznej i podtrzymywania polskiej pamięci historycznej.

Prowadzone projekty

Wyjazd stypendialny do Doliny Krzemowej

„Queen Hedvig Scholarship” jest unikatowym, międzynarodowym projektem skierowanym do wybitnie uzdolnionych uczniów szkół średnich. Celem „Queen Hedvig Scholarship” jest przyznanie stypendiów w formie tygodniowego wyjazdu do Doliny Krzemowej w USA.

Razem stwórzmy szansę dla młodych, wykształconych Polaków

Fundacja i jej Program Stypendialny daje młodym ludziom możliwości odnalezienia i podążania własną drogą rozwoju edukacyjnego. Pozwala konkurować polskiej młodzieży w obszarach nauki i technologii z rówieśnikami zza granicy.

Zachęcamy wszystkich do współpracy z naszą Fundacją. Zamień swój pomysł i wizję wsparcia na konkretne działania!

Skontaktuj się

Wspierają nas profesjonaliści

Do głównych zadań Zarządu Fundacji należy kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz. Prezesem Fundacji jest Piotr Kamiński.

Organem nadzoru nad Zarządem jest Rada Fundacji, do której kompetencji należy m.in. opiniowanie programów działania Fundacji, zatwierdzenie sprawozdań finansowych i merytorycznych Fundacji oraz ocena pracy Zarządu Fundacji. W skład Rady Fundacji wchodzą: Dominika Kozakiewicz, Michał Stępniewski oraz Maciej Waś.

Fundatorem Fundacji Queen Hedvig Scholarship jest prof. Radosław Koszewski, Założyciel Queen Hedvig Academy.

Zarząd Fundacji

Piotr Kamiński - Fundacja Queen Hedvig Scholarship

Piotr Kamiński

Prezes Fundacji

Rada Fundacji

Przewodnicząca Rady Fundacji

Dominika Kozakiewicz - Fundacja Queen Hedvig Scholarship

Dominika Kozakiewicz

Prezes Zarządu AON Polska Sp. z o.o.

Członek Rady Fundacji

Michal Stępniewski - Fundacja Queen Hedvig Scholarship

Michał Stępniewski

Wiceprezes Zarządu Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA

Członek Rady Fundacji

Maciej Wąś - Fundacja Queen Hedvig Scholarship

Maciej Waś

Radca Prawny
Kancelaria Waś, Krajewski & Wspólnicy

Fundator

Radosław Koszewski - Fundacja Queen Hedvig Scholarship

prof. Radosław Koszewski

Założyciel Queen Hedvig Academy